Klokánek

Vedení školyCharita

Vánoční koncert pro Klokánek 2022 S Tříkrálovou sbírkou nám letos pomohly třídy 1ab + 3ab. Symbolický šek na 2.888,- Kč jsme dětem a paní ředitelce z Klokánku předali při malém hudebním setkání v hale školy. …

Adopce na dálku

Vedení školyCharita

Od roku 2003 se celá naše škola každé září účastní projektu „Babí léto“. Vyrábíme dárky, které pak prodáváme, a získáváme tak finanční prostředky na podporu projektu „Adopce na dálku“. Do roku 2012 jsme podporovali našeho …

Nadace T. Maxové

Vedení školyCharita

Naše škola podporuje děti z Dětského domova Nymburk už od roku 2013. Podpora pro kamarády z domova je nejen finanční, jde hlavně o vzájemná přátelství a společné zážitky. Děti se setkávají při soutěžích nebo na …

ZŠ speciální Ratolest

Vedení školyCharita

Návštěva Ratolesti – 5.A 4. října navštívila třída 5.A v rámci sociálního projektu a výuky etiky ZŠ speciální Diakonie ČCE Ratolest. Děti se na návštěvu pečlivě připravovaly, ve dvojicích si připravily krátký program pro vybraného …

Naše úspěchy ve školním roce 2017/2018

Vedení školyCharita

14.5.2018 byl náš projekt Erasmus „Die Welt ist bunt – Die Kunst, zusammen zu leben“ vyhlášen na konferenci „Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch“ ve Výmaru vítězným projektem měsíce května. 22.1.2018 jsme …