Připravte své dítě na úspěšnou budoucnost

Hledáte pro vaše dítě školu s vynikající jazykovou přípravou, individuálním přístupem a moderní výukou? Pak je naše škola tou správnou volbou.
Proč k nám zapsat své dítě?
Image
Přesvědčte se sami

Čísla mluví za nás

Na 8-letá gymnázia pokračuje
0%
našich žáků
Pravidelně předstihujeme
0%
škol ve SCIO testech
Máme více než
0
let zkušeností
To nejlepší pro vaše dítě

Proč si vybrat naši školu

Rodinná atmosféra


Ve třídách máme maximálně 27 dětí – můžeme tak zohlednit individuální potřeby a schopnosti dětí. Na škole se všichni dobře známe a často k nám chodí několik dětí z jedné rodiny.

Němčina od 1. třídy


Němčinu učíme už od 1. třídy v malých skupinkách. Díky tomu se můžeme všem naplno věnovat a zajistit kvalitní jazykovou přípravu. Ve třetí třídě přidáváme k výuce angličtinu.

Podpora bilingvních dětí


Přijímáme nejen děti s češtinou nebo němčinou jako mateřským jazykem, ale také děti cizinců s pobytem v Česku. Umožňujeme postup do vyšších tříd, doučování němčiny a individuální studijní plány.

Škola pro děti i rodiče


Stavíme na otevřené komunikaci, aktivně nasloucháme a připomínky reflektujeme. Pravidelně informujeme o dění na škole a čtyřikrát ročně se scházíme se zástupci rodičů na rodičovské radě.

Stabilní pedagogický sbor


Máme stabilní pedagogický sbor, díky kterému můžeme zajistit kvalitní výuku i rodinnou atmosféru na škole. Naši pedagogové spolu aktivně spolupracují a neustále se rozvíjejí a vzdělávají.

Moderní výukové metody


Dbáme na kvalitu výuky a rozvoj plného potenciálu žáků. Neustále sledujeme aktuality ve školství a zařazujeme moderní výukové metody. Pracujeme s Orffovou metodou, Hejného matematikou, projektovou výukou a využíváme formativní hodnocení.

Jistá cesta na gymnázium


V posledním ročníku připravujeme děti na přestupové zkoušky – díky tomu je pro ně přechod na 2. stupeň méně stresující. Přes 80 % našich žáků pokračuje na víceletá gymnázia, z toho velká část na naše mateřské Gymnázium Thomase Manna.

Bezpečné prostředí


Na škole se děti cítí bezpečně. K problémům se stavíme čelem, nic nezametáme pod koberec a všechny případné problémy řešíme rychle a efektivně společně dětmi i s rodiči.

Jsme on-line


Bez problémů zvládáme on-line výuku a komunikaci. Děti se mohou jednou za měsíc připojit k výuce odkudkoli, poskytujeme on-line doučování a schůzky s rodiči také běžně řešíme přes obrazovku.

Kroužky i družina v budově


Součástí školy je družina a velké množství zájmových kroužků – kreativní, sportovní i vědecké. Dáváme žákům prostor rozvíjet jejich nadání v oblastech, které je zajímají.

Exkurze a výměnné pobyty


Znalosti předáváme v kontextu, proto naše výlety, exkurze a výměnné pobyty navazují na výuku. Děti se díky tomu učí porozumět světu na lokální, regionální i globální úrovni.

Komplexní výuka jazyků


Výuku jazyků zprostředkováváme komplexně – kromě klasických hodin využíváme cizí jazyky i během dalších aktivit. Mezi učiteli máme několik rodilých mluvčích a přijímáme stážisty s odlišným mateřským jazykem.
Názory rodičů

Co si myslí o naší škole?

Image
"Oceňuji velmi lidský, tolerantní, chápavý, vstřícný a individuální přístup a komunikaci učitelů a vedení školy. Atmosféra ve škole je příjemná, vedená ve stylu školy hrou, ze které si děti odnesou mnoho pěkných zážitků do života (výlety, exkurze, pobyty, školení, školy v přírodě, besedy, divadelní představení). Určitě je velkou předností školy, že přistupuje k dětem s odlišným mateřským jazykem velmi shovívavě a s velkým pochopením. Dětem je proto poskytována nadstandardní výuka a doučování českého jazyka. Ve škole panuje přátelská atmosféra a také komunikace s rodiči je velmi příjemná a vstřícná."

Rastislav Ježovít, tatínek Adama a Nely

Image
„Školu jsme si vybrali především kvůli intenzivní výuce němčiny a mezinárodnímu prostředí. Velmi se mi líbí perfektní organizace výuky, výborná komunikace s vedením školy, učitelkou i vychovatelkou. Jáchym se do školy těší, ve třídě jsou skvělá parta, společně pracují na projektech a podnikají výlety nad rámec výuky. Školu ráda doporučuji dál, protože jsem skutečně nadšená, jak funguje."

Andrea Novotná, maminka Jáchyma

Image
"Cením si kvalitní výuky němčiny – od první třídy každý den v týdnu a také nadstandardních aktivit, které škola pro děti připravuje (projektová výuka, celoškolní meetingy, prezentace, projekty se seniory, výměnné pobyty v Německu apod.) Škola pořádá každoroční lyžařské výcviky, školy v přírodě i výjezdy do Německa. Také kladně hodnotím komunikaci s vedením školy i učiteli. Panuje zde vstřícný přístup a snaha vždy nalézt optimální řešení. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že škola je pouze do 5.třídy. Školu doporučuji svým přátelům, někteří zde již mají své děti."

Darja Šanta, maminka Kristiána a Beátky

Image
"Jako rodič oceňuji komplexní přístup školy ke vzdělání. Nejde tu jen o předání znalostí, ale je kladen důraz na to, aby se děti zajímaly o svět kolem sebe, chápaly vzájemné odlišnosti a učily se toleranci a respektu k ostatním. Během roku se děti zapojují do různých projektů, ve škole vládne vlídná atmosféra a komunikace s rodiči je vstřícná. Škola ale také vyžaduje od dětí určité nasazení a většinou se bez alespoň minimální domácí přípravy děti neobejdou. V neposlední řadě škola zvládla skvěle i covidové období."

Tereza Židlická, maminka Mari a Majdy

Image
"ZŠNČP je školou, kde můj syn i dcera prožili krásných a možná pro život nejdůležitějších prvních pět let vzdělávání. S němčinou se potkávali každodenně již od první třídy. Po páté třídě děti ještě nemluvily plynně německy, ale získaly velmi kvalitní základ, od kterého byl jen krůček k běžné komunikaci v německém jazyce. Z této školy si děti do života odnesly mnoho zajímavých zážitků nejen z běžné výuky, která se snaží reagovat na současné požadavky vzdělávání, ale i mnoho vzpomínek na společné třídní zážitky z hor, výletů, divadelních představení, meetingů, besed či pobytů v Čecháh i v zahraničí."

Vendula Wachsmannová, maminka Bětky a Filipa

  Image

  Nejlepší volba pro vaše dítě

  Jako rodič chcete pro své dítě to nejlepší, a to zahrnuje i výběr správné školy. ZŠ německo-českého porozumění je místem, které nabízí vše, co vaše dítě potřebuje pro úspěšný start do života. Díky malým třídám a individuálnímu přístupu je zajištěn maximální rozvoj schopností každého studenta. Moderní vybavení, rozšířená výuka němčiny již od první třídy a kvalitní zázemí připravují žáky na studium prestižních gymnázií.

  ZŠ německo-českého porozumění je školou, která vyznává otevřený přístup k žákům i k rodičům. Každý má prostor pro vyjádření vlastního názoru a vždy se najde někoho, kdo mu poskytne radu nebo pomoc. Naše škola je zárukou odbornosti, kvality a férového přístupu. Přihlášením vašeho dítěte na ZŠ německo-českého porozumění mu dáváte tu nejlepší šanci na perspektivní budoucnost.

  Kolik stojí studium


  Školné pro prvňáčky je 26 000 Kč.

  Nabízíme unikátní vzdělání s důrazem na individuální přístup a výuka na takové úrovni stojí více, než na běžných školách. Školní družina, odborní pedagogové, malé skupinky na výuku a skvělý servis je jen část toho, co za školné vaše děti získají. Školné není náklad, ale investice – a to ta nejlepší, kterou můžete pro své děti udělat.
   Více o školném se dozvíte zde.

   Jsme ta nejlepší volba pro perspektivní budoucnost vašeho dítěte.

   Podívejte se, co musíte udělat pro zápis

   Jak na zápis