Odborná poradna pro děti i rodiče

Školní poradenství

O školním poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště  je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Poradenští pracovníci školy

Image

Mgr. Kateřina Fischerová

Výchovná poradkyně

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

Image

Mgr. Martina Šimůnková

Speciální pedagog

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

Image

Mgr. Zuzana Svobodová Ph.D.

Ředitelka o.p.s.

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

Psychologické poradenství na ZŠNČP

Naše škola spolupracuje s psycholožkou Terezou Uhlíkovou, která rozšiřuje vlastní psychologickou praxi v Centru Hladina v Dejvicích http://centrumhladina.cz/, kde se orientuje na práci s dětmi, dospívajícími, dospělými i rodinami.

Je možné se na ni obrátit např. při problémech se zvládáním distanční výuky, v případě psychických obtíží dítěte, při potížích dítěte ve třídním kolektivu i při změnách a náročných situacích v rodině a dalších případných obtížích. Magistra Uhlíková není zaměstnancem školy, psychologické poradenství si proto hradí sami rodiče.

Kontakt

Mgr. Tereza Uhlíková
Centrum Hladina s.r.o.
Kafkova 547/29
Praha 6, Dejvice
E-mail: Tereza.Uhlikova@CentrumHladina.cz
Telefon: 721 870 877

Další poradenská zařízení

Klinická logopedie Praha Letňany
PhDr. Lenka Jourová
Pavla Beneše 750/12, Praha 18
www.zabavnalogopedie.cz
Tel.: 734 378 290

LOGOBĚŽKA – centrum pro řeč
(Klinická logopedie, náprava specifických poruch učení)
Mgr. Michaela Nesvadbová a Mgr. Petra Dostálková
www.logobezka.cz
Tel.: 607 047 307

Logopedická péče
LOGOS, klinická logopedie
Mgr. Pavlína Froňková
Tel.: 283 881 332, 737 118 443
fronkova@logopedie-praha.cz
www.logopedie-praha.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
Mgr. Barbora Straková, psycholožka
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8
Tel.: 286 882 368, 286 585 191
strakova@ppppraha7a8.cz
www.ppppraha7a8.cz

Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Ohradní 20, 140 00 Praha 4 – Michle
Tel: 241 480 250
www.pppp.cz
Informace pro rodiče žáků ZŠNČP

Není vám něco jasné ?

Kontaktujte učitele svého dítěte
Kontakty na učitele