Domškola

Kvalitní vzdělání odkudkoliv
Flexibilita, pohodlí, individuální přístup a kvalifikovaní učitelé. To vše nabízí naše Domškola.
Zjistěte více
Image

Jak funguje Domškola?

Žáci Domškoly jsou kmenoví žáci Základní školy německo-českého porozumění Thomase Manna a plní povinnou školní docházku podle §41 školského zákona. Vzdělávají se doma s rodiči podle učebnic a školního vzdělávacího programu ZŠNČP pro první stupeň v profilových předmětech – český jazyk, matematika, prvouka (vyšší ročníky dále vlastivěda, přírodověda, informatika). Seznam učiva zasílá e-mailem individuální poradce – učitel, který má domškoláka na starosti. Jednou za pololetí proběhne prezenční přezkoušení, které ověří, jestli détě učivo ovládá.  Kdykoliv je možné konzultovat výuku s individuálním poradcem, který zároveň podporuje a motivuje žáka ke vzdělávání.

Image
Image

Pro koho je Domškola vhodná?

Domškola je ideálním řešením pro ty, kterým nevyhovuje standardní způsob chození do školy, mají odlišný životní styl a potřebují větší volnost v získávání vzdělávání. Domškola pomůže i rodinám, které žijí v jiném městě a chtěli by pro své děti získat kvalitní základní vzdělání a kvalitní znalost cizích jazyků. Domškolákem může být i ten, kdo žije v zahraničí nebo hodně cestuje, což komplikuje běžnou docházku do školy. Životních situací pro Domškolu je celá řada a individuální poradce je připraven najít s Vámi to nejvhodnější řešení.

V naší Domškole se Vám bude líbit, pokud souhlasíte s tím, že cizí jazyky a porozumění je důležitou součástí vzdělávání a pokud se Vám líbí kombinovat možnost svobodného individuálního vzdělávání se strukturou a oporou o prověřený vzdělávací program a online hodiny.

Záruka perspektivní budoucnosti

Proč využít Domškolu

Flexibilita a pohodlí


Online škola nabízí flexibilitu výuky, což umožňuje žákům studovat vlastním tempem a v pohodlí domova. Dítě tak může studovat v době, která mu nejlépe vyhovuje, a nemusí se řídit pevným rozvrhem.

Individuální poradenství


Domškola nabízí individuální poradenství a podporu žákům. Každý žák má svého vlastního poradce, který ho motivuje, podporuje a konzultuje s ním výuku. 

Sociální interakce


Domškola neznamená izolaci dětí od vrstevníků. Domškoláci mají stále možnost účastnit se školních akcí, výjezdů, výletů a projektů, které podporují jejich socializaci. Tím je zajištěno, že děti mají příležitost rozvíjet své sociální dovednosti.

Kvalitní výuka


Domškoláci na naši ZŠ dostanou stejně kvalitní vzdělání jako žáci prezenční. Díky individuálnímu přístupu, kvalifikovaným pedagogům a moderním učebním metodám mají zajištěnou úspěšnou budoucnost.
Podívejte se na ukázkovou výukovou hodinu.
Špičková výuka jazyků online

Důraz klademe na jazykovou výuku, která probíhá kompletně online s kvalifikovanou jazykovou učitelkou nebo učitelem ZŠNČP. Doporučená frekvence je u německého jazyka 3 x týdně a u anglického jazyka 2 x týdně. Frekvenci a čas konkrétních hodin je možno upravit podle dohody a potřeb domškoláka. Místo jednoho z jazyků je také možné vyučovat online jazyk český (například v případě dítěte žijícího v zahraničí). S Ohledem na potřeby žáka mladšího školního věku doporučujeme pravidelný rozvrh hodin (lze i odpoledne nebo o víkendech).

Žák se může účastnit školních akcí, výjezdů nebo výletů, případně vybraných projektů – účast na těchto akcích se platí zvlášť podle skutečných nákladů. Zapojení do mimoškolních akcí školy podpoří socializaci žáka. Kontakt s vrstevníky je důležitý.

Ukázková hodina němčiny online

Kolik stojí Domškola?


Cenu stanovujeme individuálně.

Může vypadat například takto:

Při individuální výuce NJ 3 x týdně a AJ 2 x týdně: 4.150,- Kč za měsíc
Při výuce ve dvojici NJ 3 x týdně a AJ 2 x týdně: 2.500,- Kč za měsíc
Pouze přezkoušení bez jazykové výuky: 1.500,- Kč za měsíc

Cena bude snížena, pokud si žák vybere pouze jeden jazyk (němčinu nebo angličtinu) nebo pokud bude vzdělávací skupina větší (3 a více žáků).

Pro zařazení do Domškoly je nutné získat vyjádření k individuálnímu vzdělávání. To poskytuje Pedagogicko-psychologická poradna, naše škola spolupracuje s:

Mgr. Barbora Straková, psycholožka

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Glowackého 549/7, 181 00  Praha 8

Tel: 286 585 191, 286 882 368

www.ppppraha7a8.cz E-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz

  Máte dotazy?

  Zeptejte se nás


  ZŠ německo-českého porozumění Thomase Manna
  Chabařovická 1125/4
  182 00 Praha 8

  Image

  Ing. Pavla Krummackerová

  zástupkyně ředitelky školy
  +420 607 979 686
  Názory těch nejpovolanějších

  Co říkají rodiče našich žáků?


  Přečtěte si, jak naši školu hodnotí ti nejpovolanější. Zjistěte, jak naši školu popisují rodiče, kteří k nám poslali své děti a jaké zkušenosti s námi mají naši bývalí žáci.
  Více skutečných názorů
  Image

  Rastislav Ježovít

  tatínek Adama a Nely

  "Oceňuji velmi lidský, tolerantní, chápavý, vstřícný a individuální přístup a komunikaci učitelů a vedení školy. Atmosféra ve škole je příjemná, vedená ve stylu školy hrou, ze které si děti odnesou mnoho pěkných zážitků do života. Dvě z našich dětí chodí do základní školy a třetí tam určitě půjde."
  Image

  Andrea Novotná

  maminka Jáchyma

  "Velmi se mi líbí perfektní organizace výuky, výborná komunikace s vedením školy, učitelkou i vychovatelkou. Jáchym se do školy těší, ve třídě jsou skvělá parta, společně pracují na projektech a podnikají výlety nad rámec výuky. Školu ráda doporučuji dál, protože jsem skutečně nadšená, jak funguje."

  Chcete o nás zjistit více?

  Přijďte se k nám podívat na Den otevřených dveří!
  Zjistěte termíny