Školní jídelna

ZŠ německo-českého porozumění Thomase Manna neprovozuje vlastní školní jídelnu. Naši žáci mají k dispozici jídelnu v ZŠ Burešova 14, Praha 8.

Placení obědů


Číslo účtu Školní jídelny:   35-6728270297/0100

Variabilní symbol zůstává stejný u každého strávníka jako v minulém školním roce, je nutné jej vždy zadávat.

Platbu prosíme zasílat vždy k 25. v měsíci na měsíc následující. Obědy se platí dopředu, platba musí být na účtu k prvnímu dni v měsíci.

Jídelní lístek


Součástí oběda pro žáky a studenty je polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně doplněk. Doplňkem navíc se rozumí: salát zeleninový nebo ovocný, zelenina s dresinkem, dezert, ovoce, atd.
Jídelní lístek

Ceny školních obědů 2023/2024


Podle Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování bylo při stanovení finančních normativů na nákup potravin zvoleno kritérium věk strávníka. Strávníci se  zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Dvě kategorie se budou objevovat např. ve čtvrtých a osmých třídách.

Vzhledem k inflaci a navýšení cen za energie a plyn dochází od 1.9.2022 k navýšení cen obědů. Nové ceny najdete v tabulce níže, podrobné informace k placení na webu jídelny: https://www.zsburesova.cz/placeni-obedu/
Vzhledem k tomu, že naše děti nejsou žáci ZŠ Burešova, platíme navíc k ceně oběda tzv. režijní náklady (příspěvek na mzdy kuchařek, mytí nádobí, energie atd.).
Tyto náklady se zvyšují ze 13,- na 20,- Kč za jeden oběd. Režie se platí podle skutečně odebraných obědů vždy jednou za půl roku zpětně (hradí se hromadně ze třídních účtů).
Prosíme, upravte si trvalé příkazy na placení obědů (platba obědů za září by měla být provedena nejpozději do 25.8.).

Jednotlivé věkové kategorie:
I. kategorie 7-10 let: cena 1 oběda 37,- Kč  platba měsíčně 740,- Kč
II. kategorie 11-14 let: cena 1 oběda 39,- Kč  platba měsíčně 780,- Kč
III. kategorie 15 a více let: cena 1 oběda 41,- Kč  – platba měsíčně  820,- Kč
Cizí strávníci: cena 1 oběda  92,- Kč – platba měsíčně  1840,- Kč

On-line přihlášení do systému


1. Přihlašte se ZDE
2. Výběr jídelny: 3277
3. Do zobrazeného okna zadejte jméno uživatele a heslo
4. Po provedené objednávce stiskněte tlačítko odeslat pro uložení změn

Kontakty

Školní jídelna se nachází v budově ZŠ Burešova 14, Praha 8. Trasa ZDE.

Hana Astlová
vedoucí školní jídelny
Telefon: 286 587 898, 773 960 741
E-mail: vedoucijidelny@zsburesova.cz

Stravovací kancelář
Telefon: 286 587 748
E-mail: skolnijidelna@zsburesova.cz