Granty od Magistrátu hlavního města Prahy

Pavla KrummackerováGranty

Díky grantu od Magistrátu hlavního města Prahy jsme v roce 2023 realizovali tyto projekty: Deutschturnier 2023: Cílem projektu byla podpora a motivace žáků základních škol k učení se německého jazyka a rozvoji jejich komunikativních kompetencí …

Grant O2 Chytrá škola

Vedení školyGranty

Grant O2 Chytrá škola Naše škola ve školním roce 2023/2024 opět získala grant v rámci programu O2 Chytrá škola. Díky grantu budeme realizovat školení a workshopy zaměřené na online bezpečnost pro žáky, pedagogy a rodiče. …

Grant od Nadace ČEZ

Vedení školyGranty

Grant od Nadace ČEZ   Nadace ČEZ poskytla naší ZŠNČP finanční prostředky ve výši Kč 180.000,- na podporu mimořádně nadaných žáků.   Z těchto prostředků bude škola financovat podporu mimořádně nadaných žáků v ZŠNČP, které potřebují …

Evropské granty

Vedení školyGranty

Evropské granty Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002235 s názvem Multimediální knihovna jako prostor pro realizaci komunitních aktivit a čtenářské dílny je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění aktivit komunitního centra a zvýšení čtenářské gramotnosti na Základní škole německo-českého …