Grant O2 Chytrá škola

Vedení školy Granty

Grant O2 Chytrá škola Naše škola získala grant v rámci programu O2 Chytrá škola. Díky grantu budeme realizovat školení pro pedagogy zaměřené na základy programování a workshopy pro žáky 4. a 5. ročníků na téma …

Grant od Nadace ČEZ

Vedení školy Granty

Grant od Nadace ČEZ   Nadace ČEZ poskytla naší ZŠNČP finanční prostředky ve výši Kč 180.000,- na podporu mimořádně nadaných žáků.   Z těchto prostředků bude škola financovat podporu mimořádně nadaných žáků v ZŠNČP, které potřebují …

Evropské granty

Vedení školy Granty

Evropské granty Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002235 s názvem Multimediální knihovna jako prostor pro realizaci komunitních aktivit a čtenářské dílny je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění aktivit komunitního centra a zvýšení čtenářské gramotnosti na Základní škole německo-českého …