Škola hrou

Orff Schule

Co je to Orff Schule?

Orff Schule, známá také jako Orffova metoda, je pedagogický přístup k výchově dětí, který byl vyvinut německým skladatelem a pedagogem Carlem Orffem. Tato metoda se zaměřuje na rozvoj dovedností dětí prostřednictvím hry, tance, rytmu a zpěvu.

V Orffově škole je důraz kladen na spontánnost a tvořivost dětí. Základními prvky jsou hra na hudební nástroje (například perkuse, xylofony, kytary), improvizace, rytmus a zpěv. Děti se učí hudebním prvkům a technikám prostřednictvím zábavných her a aktivit, které podporují jejich sluchové vnímání, motoriku, koordinaci a sociální interakce.

Image

Proč učíme podle Orff Schule?

Hra je jedním ze základních učebních procesů člověka.  Je spojená s reálným prožitkem a nápodobou. Hra na schovávanou, s panenkami, jízda na kole. Stejné je to i s hrou na hudební nástroj. Chyba neexistuje, je totiž hnacím motorem pro zlepšování.

A tak si zpíváme, hrajeme,  posloucháme, rytmizujeme, tančíme. Celotřídní programy Hudbou k sobě a Tanec do škol jsou součástí prevence. Učíme se respektovat, spolupracovat, odpočívat, vnímat.

Naše aktivity v Orff Schule

Na celosvětovém Fóru v červenci 2019 jsme prezentovali naše sociální projekty a stali jsme se oficiální Orff školou – první v České republice a členem International Orff-Schulwerk Forum Salzburg.

Naše akce v roce 2019 – 2020

Image

Zaujala vás Orff Schule?

Podívejte se, jak učíme
Co vám můžeme nabídnout