Přípravná třída

Akreditovaná alternativa předškolního vzdělávání

Máte doma předškoláčka a chcete jej co nejlépe připravit na základní školu? Pak je naše přípravná třída to nejlepší, co můžete svému dítěti dopřát.

Zjistěte více
Image
Image

Nejlepší volba pro vaše dítě

Přípravná třída je místem, kde se vaše dítě může učit a růst v prostředí, které je bezpečné, přátelské a podnětné. Naši zkušení pedagogové se věnují individuálním potřebám každého dítěte a pomáhají rozvíjet klíčové dovednosti potřebné pro školní úspěch. Zabýváme se nejen přípravou na zvládání učiva základní školy, ale také rozvíjíme fyzické, emocionální a sociální dovednosti dětí. Poskytujeme širokou škálu aktivit, od umění a hudby po sport, které podněcují zvídavost a kreativitu dětí. Součástí přípravné třídy je v neposlední řadě i hravá výuka německého jazyka.

Spolupráce s rodiči je pro nás klíčová, poskytujeme jim podporu, zpětnou vazbu a aktivně nasloucháme jejich připomínkám. Zápisem svého dítěte do naší přípravné třídy získáte záruku bezproblémového přestupu na základní školu .

Video z výuky
Záruka perspektivní budoucnosti

Proč si vybrat naši školu

Rodinná atmosféra


Ve třídách máme maximálně 27 dětí – můžeme tak zohlednit individuální potřeby a schopnosti dětí. Na škole se všichni dobře známe a často k nám chodí několik dětí z jedné rodiny.

Němčina už odmalička


Němčinu hravě učíme už v přípravné třídy. Díky tomu se můžeme zajistit prvňáčkům kvalitní jazykovou přípravu a bezproblémový přestup do první třídy. Ve třetí třídě přidáváme k výuce angličtinu.

Podpora bilingvních dětí


Přijímáme nejen děti s češtinou nebo němčinou jako mateřským jazykem, ale také děti cizinců s pobytem v Česku. Umožňujeme postup do vyšších tříd, doučování němčiny a individuální studijní plány.

Škola pro děti i rodiče


Stavíme na otevřené komunikaci, aktivně nasloucháme a připomínky reflektujeme. Pravidelně informujeme o dění na škole a čtyřikrát ročně se scházíme se zástupci rodičů na rodičovské radě.

Stabilní pedagogický sbor


Máme stabilní pedagogický sbor, díky kterému můžeme zajistit kvalitní výuku i rodinnou atmosféru na škole. Naši pedagogové spolu aktivně spolupracují a neustále se rozvíjejí a vzdělávají.

Moderní výukové metody


Dbáme na kvalitu výuky a rozvoj plného potenciálu žáků. Neustále sledujeme aktuality ve školství a zařazujeme moderní výukové metody. Pracujeme s Orffovou metodou, Hejného matematikou, projektovou výukou a využíváme formativní hodnocení.

Bezpečné prostředí


Na škole se děti cítí bezpečně. K problémům se stavíme čelem, nic nezametáme pod koberec a všechny případné problémy řešíme rychle a efektivně společně dětmi i s rodiči.

Exkurze a výlety


Znalosti předáváme v kontextu, proto naše výlety, exkurze a výměnné pobyty navazují na výuku. Děti se díky tomu učí porozumět světu na lokální, regionální i globální úrovni.
Podrobný postup

Zápis 22.4.2024 - jak na zápis

 • Vyplňte elektronickou žádost

  Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání. Nejpozději do 31. března je nutné vyplnit elektronickou žádost. Elektronický formulář je k dispozici na webu školy. Žádost se podává elektronicky v průběhu celého března. Kopie formuláři přijde rodiči do jeho e-mailové schránky. Následně je nutné vytisknutou kopii buď osobně přinést, zaslat poštou, datovou schránkou či jako pdf s elektronickým podpisem. O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce předá škole nejpozději v den zápisu. Kontakt na poradenská zařízení naleznete ZDE.

 • Termín zápisu a zveřejnění výsledků

  Zápis se koná 22.4.2024 od 14 do 18 hod. K zápisu potřebujete rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a případně doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pořadí a seznam přijatých i nepřijetých uchazečů se dozvíte nejpozději 15. 5. 2024. Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn ředitelkou školy na úřední desce školy ZDE.

 • Smlouva o poskytnutí vzdělávání

  V případě přijetí dítěte bude nutné se školou podepsat Smlouvu o poskytnutí vzdělání, bez které nelze žáka do přípravné třídy přijmout. Smlouvu je nutné uzavřít nejpozději do 5. 5. 2024. V případě, že tomu tak nebude, místo ve třídě je postoupeno dalším zájemcům.

Seznam přijatých žáků do přípravné třídy ve školním roce 2024/2025
Image
Co rozhoduje
Jaká jsou kritéria přijetí?

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 1 třídu pro 19 dětí.

Sdílení filosofie školy

Jedním z kritérií je sdílení filozofie školy v souladu s prioritami zakladatele školy, tj. česko- německá dvojjazyčnost, příslušnost k německé menšině nebo předškolní vzdělávání v NJ.

Odklad docházky

Vzhledem k tomu, že chceme zajistit individuální výuku a počet míst ve třídě je tak omezen, děti s povoleným odkladem školní docházky mají přednost.

Vztah rodiny ke škole

Máte už v naší škole či na Gymnáziu Thomase Manna některé z vašich dětí? V tom případě máte u zápisu oproti ostatním výhodu. 

Dokumenty ke stažení

Kolik stojí přípravná třída


Školné pro předškoláky je 33 000 Kč/6 měsíců.

Nabízíme unikátní vzdělání s důrazem na individuální přístup a výuka na takové úrovni stojí více, než na běžných školách. Školní družina, odborní pedagogové, malé skupinky na výuku a skvělý servis je jen část toho, co za školné vaše děti získají. Školné není náklad, ale investice – a to ta nejlepší, kterou můžete pro své děti udělat.
  Máte dotazy?

  Zeptejte se nás


  ZŠ německo-českého porozumění
  Chabařovická 1125/4
  182 00 Praha 8

  Image

  Mgr. Hana Nápravníková

  ředitelka školy
  +420 725 321 081
  Názory těch nejpovolanějších

  Co říkají rodiče našich žáků?


  Přečtěte si, jak naši školu hodnotí ti nejpovolanější. Zjistěte, jak naši školu popisují rodiče, kteří k nám poslali své děti a jaké zkušenosti s námi mají naši bývalí žáci.
  Více skutečných názorů
  Image

  Rastislav Ježovít

  tatínek Adama a Nely

  "Oceňuji velmi lidský, tolerantní, chápavý, vstřícný a individuální přístup a komunikaci učitelů a vedení školy. Atmosféra ve škole je příjemná, vedená ve stylu školy hrou, ze které si děti odnesou mnoho pěkných zážitků do života. Dvě z našich dětí chodí do základní školy a třetí tam určitě půjde."
  Image

  Andrea Novotná

  maminka Jáchyma

  "Velmi se mi líbí perfektní organizace výuky, výborná komunikace s vedením školy, učitelkou i vychovatelkou. Jáchym se do školy těší, ve třídě jsou skvělá parta, společně pracují na projektech a podnikají výlety nad rámec výuky. Školu ráda doporučuji dál, protože jsem skutečně nadšená, jak funguje."

  Odpočítáváte se svým budoucím školákem dny do zápisu?

  Zkraťte si čekání a přijďte na den otevřených dveří
  Zjistěte termíny