Rozvíjíme dětské osobnosti i mimo vyučování

Školní družina

Školní družina je v provozu ráno od 7:00 do 8:30 hod, odpoledne po skončení vyučování až do 17:30 hod. Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy školy, děti mají přístup na zahradu družiny. Školní družina je zdarma.

Telefonní číslo do infocentra a školní družiny: +420 283 882 576

Vnitřní řád školní družiny

Naše školní družina je místem, kde se dětem poskytuje dostatek prostoru a času k odpočinku a relaxaci. Ale nejde jen o to. V družině se navazuje na výchovně vzdělávací činnosti školy ve spolupráci s třídními učiteli. Snažíme se podporovat rozvoj dětí v různých směrech. Nabízíme jim dostatek možností a podnětů k rozvíjení tvořivosti a zájmů. Věříme, že každé dítě má svůj jedinečný talent, a proto respektujeme individuální schopnosti a dovednosti každého z nich. S organizováním exkurzí, besed a speciálních projektů se snažíme obohatit jejich znalosti a posílit v nich zájem o kulturu a historii.

Stejně tak je pro nás důležité pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm. Chceme, aby se cítily přijímány a bezpečně ve společnosti svých vrstevníků. V naší školní družině také klade důraz na správné chování dětí ke spolužákům i dospělým. Vyučujeme je vzájemnému respektu a toleranci, a to nejen uvnitř školního areálu, ale i mimo něj. 

Plán akcí na školní rok


Podzim

 • Bezpečně do školy i ze školy – beseda o bezpečnosti dětí
 • Seznámení s řádem, režimem ŠD
 • Rozloučení s létem
 • Malování a kreslení prázdnin
 • Naše město
 • Babí léto – výrobky z přírodnin
 • Sousedské slavnosti
 • Etapové hry
 • Výstavy, muzea, divadla
 • Pobyt venku, vycházky
 • Hry na zahradě

Zima

 • Čert, Mikuláš a anděl
 • Vánoční náměty, zvyky, obyčeje
 • Celoškolní projekt – vánoční dílny
 • Zimní radovánky na sněhu
 • Masopustní karneval
 • Dárky k zápisu do 1. tříd
 • Výstavy, muzea divadla
 • Pobyt venku, vycházky
 • Hry na zahradě

Jaro

 • Vítáme jaro
 • Pozorujeme přírodu
 • Velikonoce, zvyky obyčeje
 • Jarní výtvarné náměty
 • Duben – měsíc bezpečnosti
 • Výstavy, divadla, muzea
 • Pobyt venku, vycházky
 • Hry na zahradě

Léto

 • Připravujeme školy v přírodě
 • Hry zaměřené na pobyt venku
 • Dětský den
 • Rozmanitost přírody
 • Výstavy, muzea, divadla
 • Sportovní soutěže
 • Těšíme se na prázdniny
 • Vycházky
 • Hry na zahradě

Kontakty na vychovatelky


Image

Jiřina Čehovská

vychovatelka 3.B, vedoucí vychovatelka

Image

Petula Dolečková

vychovatelka 1.A


Image

Veronika Dušková

vychovatelka 1.B


Image

Andrea Chobodydesová

vychovatelka 2.B


Image

Jan Mikulcik

vychovatel 4.AB

Image

Dagmar Nepalová

vychovatelka 3.A


Image

Adéla Zemanová

vychovatelka 2.A


Image

Tereza Žáčková

vychovatelka 0.