Na co můžeme být pyšní

Naše úspěchy

Úspěšnost našich absolventů

Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2022/2023

Úspěšnost absolventů v přijímacích zkouškách v pátých třídách v minulých školních letech naleznete zde. 

Národní testování

Národní testování pátých tříd: žáci naší školy dosahují dlouhodobě nadprůměrných výsledků v národním srovnávacím testování. Analytická zpráva Scio ze školního roku 2023/2024 je k dispozici zde.

 

Dopřejte svému dítěti pocit úspěchu

Naše škola vám v tom pomůže
Proč si vybrat naši školu