Nejlepší start pro nadané žáky

Rozvoj nadaných žáků

Grant od Nadace ČEZ

Nadace ČEZ poskytla naší ZŠNČP finanční prostředky ve výši Kč 180.000,- na podporu mimořádně nadaných žáků. Z těchto prostředků bude škola financovat podporu mimořádně nadaných žáků v ZŠNČP, které potřebují speciální péči vzhledem k celkově nevyrovnanému vývoji souvisejícímu s tímto nadáním.

Příspěvek bude konkrétně využit na asistenta pedagoga a na nákup vhodných doplňkových materiálů nutných pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí, na konzultace se speciálním pedagogem, na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a na vytvoření publikace o integraci mimořádně nadaných dětí s příklady dobré praxe, která bude veřejně přístupná na webových stránkách naší školy.

Image

Práce s nadanými dětmi

Díky podpoře Nadace ČEZ vznikla příručka pro práci s mimořádně nadanými žáky.

Stáhnout příručku

Rozvoj nadaných žáků na ZŠ německo-českého porozumění

Základní škola německo-českého porozumění je školou multikulturní, navštěvují ji také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z těchto skupin jsou i mimořádně nadaní žáci. Ti jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tříd a na určité projekty či části vyučování jsou segregováni do skupin uvnitř třídy nebo napříč ročníkem. Učiteli při práci s nadanými žáky pomáhá asistent. Asistenty máme v současné době na škole dva.

Cílem takto koncipované výuky mimořádně nadaných žáků je poskytnout jim dostatečné možnosti k jejich rozvoji. Při splnění základních požadavků na obsah učiva je dětem umožněno pracovat na nadstandardních úkolech. Dáváme dětem možnost rozvíjet se v různých oblastech: zajímavá matematika, Matematický Klokan, matematika s profesorem Milanem Hejným, matematická olympiáda, německá olympiáda, účast na mezinárodních jazykových projektech, účast na německých literárních soutěžích, dramatická a hudební výchova v německém jazyce včetně nastudování německého muzikálu, příprava na mezinárodní zkoušku Fit in Deutsch.

Dbáme na to, aby se žáci věnovali aktuálním zajímavým projektům, aby dokázali pracovat samostatně v týmech a abychom jim usnadnili nalézt cesty svého vývoje.


Chcete se o nás dozvědět víc?

Poznejte nás blíž