První krok k perspektivní budoucnosti

Kdo jsme?

Profil školy

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna byla založená v roce 1991 německou menšinou v České republice a nabízí základní vzdělání pro děti nejen pro děti české, ale i německé nebo s jiným mateřským jazykem. V ročnících 1. až 5. ročníku vyučujeme němčinu jako jazyk cizí nebo mateřský, s anglickým jazykem děti začínají od 3. ročníku. Kromě klasické povinné školní docházky nabízíme také školičku pro nejmenší, přípravnou třídu a on-line či domácí školu.
Image

Jak vyučujeme?

Dbáme na kvalitu výuky a rozvoj plného potenciálu žáků. Neustále sledujeme aktuality ve školství a zařazujeme moderní výukové metody. Pracujeme s Orffovou metodou, Hejného matematikou, projektovou výukou a využíváme formativní hodnocení.

Image

V čem je naše škola jedinečná?

Naše škola je víc než jen vzdělávací instituce - je to svět, kde pomáháme žákům rozšířit jazykové znalosti a poskytujeme jim pevný základ pro další vzdělání - ať už doma v Čechách nebo kdekoli jinde ve světě.

Při výuce nabízíme širokou škálu akcí a projektů, které našim žákům umožňují dále rozvíjet své kompetence a objevovat cesty, které je nejvíc zajímají. Jsme školou s otevřeným přístupem ke všem našim žákům i rodinám. U nás má každý prostor pro vyjádření svého názoru a vždy najde někoho, kdo mu poskytne radu nebo pomoc.

Neustále modernizujeme vybavení a jsme na cestě neustálého rozvoje a inovace ve výuce. Také aktivně spolupracujeme se školami v zahraničí. Jsme zárukou kvality a férového přístupu. Rodiče si nás vybírají, protože vědí, že jejich děti zde získají kvalitní základ pro život a budou skvěle připraveny na další vzdělání.  Na ZŠ německo-českého porozumění budoucnost vašich dětí začíná.


Chcete se o nás dozvědět víc?

Poznejte nás blíž