Naše úspěchy ve školním roce 2017/2018

Vedení školyCharita

  • 14.5.2018 byl náš projekt Erasmus „Die Welt ist bunt – Die Kunst, zusammen zu leben“ vyhlášen na konferenci „Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch“ ve Výmaru vítězným projektem měsíce května.
  • 22.1.2018 jsme získali ocenění Hlavního města Prahy a Člověka v tísni za účast na přehlídce školních projektů „Život napříč kulturami“. Oceněn byl projekt Erasmus loňských čtvrťáků „Svět je barevný – umění žít spolu“.
  • 1/2018 jsme získali finanční dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Svět je barevný – scénické nastudování společného vystoupení českých a německých dětí na téma multikulturalismus“
  • Anička Frýdlová vyhrála soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2017 – dětskou soutěž na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce. 11/2017