Hudební dílny – 1.AB

Vedení školy aktuality

Hudební dílny – 1.AB Den před vysvědčením jsme se sešli v hudebně u pana Ondry Tichého k další hudební dílně. Tentokrát nám pan Ondra ukázal, jak hrát na hudební nástroje, které jsme dostali od Ježíška. Děti hraní …

Celoškolní meeting 2/2020

Vedení školy aktuality

Celoškolní meeting 2/2020 Na začátku 2. pololetí jsme se sešli v hale na celoškolním meetingu. Setkání zahájil náš školní orchestr a spolu se staršími kamarády vystoupili poprvé malí muzikanti z 2. a 3. tříd. Potlesk byl veliký. Každá …

Aktivity projektu 2019/2020

Vedení školy Erasmus+

Aktivity projektu 2019/2020 C1 – 20 Jahre Europaschule in Schildow P1 – Europa stellt sich vor C5 – Organizační setkání učitelů partnerských škol ve Vídni P2 – Wir helfen einander: Galerie Babí léto pro Indii, …

Naše úspěchy ve školním roce 2017/2018

Vedení školy Charita

14.5.2018 byl náš projekt Erasmus „Die Welt ist bunt – Die Kunst, zusammen zu leben“ vyhlášen na konferenci „Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch“ ve Výmaru vítězným projektem měsíce května. 22.1.2018 jsme …

Naše úspěchy ve školním roce 2016/2017

Vedení školy Úspěchy

Nela Anna Malcová a Eduard Wotke získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování pro 5. třídu, které společnost Scio realizovala ve druhé polovině školního roku 2016/2017. 11/2016 získala naše škola ocenění za vynikající spolupráci v celostátní …

Úspěchy do roku 2015

Vedení školy Úspěchy

Náš projekt „Emil und die Detektive“ byl Česko-německým fondem budoucnosti vybrán jako jeden z nejlepších projektů za rok 2015 2014/2016 získala ZŠNČP evropský grant Erasmus+ v kategorii „Strategická partnerství“ s tématem „Wie war es damals? …