Vyjádření k plánované stávce učitelů

Pavla Krummackerováaktuality

S ohledem na aktuální situaci v českém školství, kde se projevuje nespokojenost pedagogické veřejnosti s postojem vlády k financování škol, se obracíme na Vás s vyjádřením postoje našich škol. Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů a nepedagogů ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků a nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naše školy nezapojit do celoplošné stávky plánované na 27. listopad.

Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim žákům a jejich rodičům, kteří očekávají kontinuální vzdělávací proces. Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů vyjádřit svůj nesouhlas.

V den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, proběhne v našich školách výuka dle plánovaného rozvrhu (na GTM dle rozpisu projektového týdne). V případě, že se některý z našich učitelů nebo zaměstnanců rozhodne připojit ke stávce, budeme mít zajištěné suplování, aby nedošlo k přerušení výuky.

Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

Vedení ZŠ