Výměnný pobyt žáků páté třídy

Ladislav Liškaaktuality

Děti ze třídy 5.A absolvovaly výměnný pobyt z žáky Friedrich-Schiller-Gymnasium v Pirně.
Během školního roku si děti vzájemně poslaly dopisy a představily sebe a svoje rodiny. Na konci června potom děti z 5.A jely na několik dní do Pirny, kde navštívili přírodní park Česko-saské Švýcarsko, pevnost Königstein a prohlédli si také gymnázium a internát.
Program pak pokračoval v Praze, kde jsme německým dětem ukázali ZOO, Petřín a jeli jsme společně parníkem po Vltavě. V rámci výměnného pobytu bydlely děti v partnerských rodinách. Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za spolufinancování projektu, děti díky němu aktivně používaly němčinu a seznámily se s německými kamarády ze Saska.