Grant O2 Chytrá škola

Vedení školyGranty

Grant O2 Chytrá škola
  • Naše škola ve školním roce 2023/2024 opět získala grant v rámci programu O2 Chytrá škola. Díky grantu budeme realizovat školení a workshopy zaměřené na online bezpečnost pro žáky, pedagogy a rodiče. Dále budeme realizovat několik školení pro pedagogy zaměřených na využívání digitálních technologií. Ve výuce pravidelně využíváme informace zveřejněné na webu O2 Chytrá škola https://o2chytraskola.cz/
    Na tomto webu mohou rodiče i děti najít mimo jiné zajímavé informace o online světě a bezpečnosti na internetu. Doporučujeme jej navštívit.