Evropské granty

Vedení školyGranty

Evropské granty
  • Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002235 s názvem Multimediální knihovna jako prostor pro realizaci komunitních aktivit a čtenářské dílny je spolufinancován Evropskou unií.
    Hlavním cílem projektu je zkvalitnění aktivit komunitního centra a zvýšení čtenářské gramotnosti na Základní škole německo-českého porozumění. Tohoto cíle bude dosaženo skrze multimediální prostor pro realizaci komunitních aktivit a čtenářskou dílnu nejen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Děti získané dovednosti a znalosti uplatní nejen na středních školách, ale i v budoucím pracovním životě.
  • Projekt č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002086 “Začleňování žáků s OMJ do ZŠ česko-německého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit a ověřit funkčnost příručky pro začleňování dětí s OMJ do Školy a vytvoření komunitního centra na Základní škole, které bude podporovat integraci žáků s OMJ do běžného vzdělávacího proudu a zajišťovat jejich smysluplné trávení volného času a pomáhat jim v dosahování školní úspěšnosti.

Díky tomuto projektu mimo jiné vznikly příručky zaměřené na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu vznikly 2 příručky, z nichž jedna je určena pro Základní školu německo-českého porozumění a druhá je určena pro Gymnázium Thomase Manna. Příručky jsou již zavedeny do praxe a jejich finální verze jsou ke stažení.

Příručka pro ZŠ NČP zde

Příručka pro GTM zde

­
  • Projekt č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022658 “Šablony III – Základní škola německo-českého porozumění” je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je personální podpora, využití ICT při výuce, realizace klubu pro žáky ZŠ a projektových dnů při ZŠ německo-českého porozumění.
  • Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007913 „Šablony na ZŠNČP Thomase Manna – personální podpora a vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání, podpora žáků s OMJ a spolupráce s rodiči žáků a veřejností“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je poskytnutí podpory žákům od speciálního pedagoga a dvojjazyčného asistenta, doučování žáků s odlišným mateřským jazykem, poskytování inovativních forem výuky v ZŠ i ŠD, vzdělávání pedagogických pracovníků školy, spolupráce pracovníků ve vzdělávání a také realizace odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání.