P7 „EU- Der beste Platz zum Leben“ – 4/2022, třída 5.A

Vedení školyErasmus+

Erasmus P7 „EU – Der beste Platz zum Leben“
Třída 5.A se v rámci etiky zabývala tématem „Evropské unie“. Děti hledaly odpověď na otázku, proč chtějí země vstupovat do EU, co musí splnit, jaké výhody jim členství v EU přináší, proč je výhodná jednotná evropská měna euro, co ohrožuje demokracii, jaký význam mají svobodné volby a jaké instituce Evropskou unii řídí. 

Děti v anketě zjišťovaly spokojenost s členstvím České republiky v EU, dělaly videorozhovory o EU a vytvářely plakáty. Společně jsme četli německou knížku o volbách „Ich bin für mich“.