P6 „Feste und Traditionen“ – 1/2022, třídy 4.A + 4.B

Vedení školyErasmus+

Erasmus – P6 Feste und Traditionen
V rámci projektu Erasmus se děti ze tříd 4.A a 4.B zabývaly svátky a tradicemi dvanácti evropských zemí. Zjišťovaly shody a rozdíly s Českou republikou, učily se je respektovat a vážit si jich. Pracovaly ve skupinách a informace vyhledávaly na internetu. Na závěr vytvořily kalendář, který byl vyvěšen na nástěnce školy, dále byl zveřejněn na školním webu a na eTwinningu, kde si ho mohou prohlédnout i naše partnerské školy z Vídně a Schildow.