Výměnný pobyt žáků páté třídy

Ladislav Liškaaktuality

Děti ze třídy 5.A absolvovaly výměnný pobyt z žáky Friedrich-Schiller-Gymnasium v Pirně. Během školního roku si děti vzájemně poslaly dopisy a představily sebe a svoje rodiny. Na konci června potom děti z 5.A jely na několik …